Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach informuje, że do dnia 05.05.2017r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bejscach pok. 13 osoby które dotychczas nie korzystały z pomocy żywnościowej mogą składać wnioski do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 , podprogram 2016.

Od 1 stycznia 2017r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ, stanowiące 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej i wynosi odpowiednio 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego i dokumentu potwierdzającego dochody rodziny/osoby.

 

Skip to content