Uroczystym złożeniem kwiatów na grobie Nieznanego Żołnierza rozpoczęły się obchody 104 rocznicy odzyskania Niepodległości w Gminie Bejsce.

Hołd bezimiennym bohaterom złożyli: Wójt Gminy Bejsce Edward Krupa wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Bejsce, Sekretarz Powiatu Marek Krupa wraz z Radnymi Powiatu Michałem Szczerbą i Adamem Stoksikiem, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bejscach, uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach, harcerze z Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Bejscach, Koła Gospodyń Wiejskich z Brończyc, Morawian, Bejsc i Czyżowic oraz poczet Polskiego Stronnictwa Ludowego Znicze i wiązanki złożono również przy Krzyżu Katyńskim.

Mszę święto w intencji ojczyzny odprawił ks. proboszcz parafii p.w. Św. Mikołaja w Bejscach Marek Capek.

Po Mszy Świętej odbył się przemarsz pocztów sztandarowych szkół, Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Bejsce oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego  na dalsze obchody rocznicy odzyskana Niepodległości.

Gospodarz gminy w swoim wystąpieniu przedstawił dramatyzm odradzającej się Polski, walkę męczeństwo i odwagę naszego narodu w walce o niepodległość. Jednocześnie podkreślił, że wolność nie dana jest nam na zawsze „…dziś patrząc na tragedie jaka dotknęła naród Ukraiński, gdzie tysiące ludzi straciło życie, zdrowie, domy rodziny…gdzie dzieci odrywa się od matek i wywozi do Rosji wszyscy zdajemy sobie sprawę z prawdziwości tych słów. .tuż obok mnie znajduje się symboliczny grób, a na nim róża przepasana wstęgą w barwach flagi Ukraińskiej, symbol cierpienia dzieci, matek lud ukraińskiego uczcijmy ich pamięć minutą ciszy….- mówił Wójt Gminy Bejsce Edward Krupa w swoim wystąpieniu.

Obchody święta Niepodległości mały również bogatą oprawę artystyczną.

Wspaniałą akademię ukazującą losy Rzeczypospolitej przed odzyskaniem niepodległości przygotowali uczniowie i pedagodzy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bejscach.

Dla niepodległej zaśpiewali ; Zespół Sami Swoi z Domu Pomocy Społecznej w Bejscach. Koło Gospodyń Wiejskich z Topoli , piękny wiersz o tematyce patriotycznej autorstwa ani Barbary Rzepy  odczytała przeze KGW Bejsce Pani Bożena Górak. Część artystyczną uświetnił wspaniały koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu TU i TERAZ z Gminnego Ośrodka Kultury.

Uroczystości zakończyły się wspólnym śpiewem pieśni patriotycznych.

Zdjęcia:Mariola Nocoń Maciej Wójcik


Skip to content