Obchody Święta Niepodległości w Gminie Bejsce rozpoczęły się 10 listopada w Klubie Seniora w Zbeltowicach. To tam mieszkańcy naszej gminy zebrali się na wieczornicy patriotycznej by wspólnie zaśpiewać dla Niepodległej Polski.

11 listopada uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz zapaleniem zniczy pod Krzyżem Katyńskim.

Na uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny poprowadziła Mieszkańców Orkiestra Dęta w asyście pocztów sztandarowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Wójt Gminy Bejsce Edward Krupa w swoim wstąpieniu podkreślił jak ważne jest kultywowanie tradycji tego święta „….Dumni jesteśmy z naszych ojców, dziadów i pradziadów, którzy z woli niepodległości     i narodowego entuzjazmu, z czynnej walki i zrywu narodowowyzwoleńczego wykuli potężne fundamenty Polski Niepodległej. Winni jesteśmy im cześć, szacunek i nieprzemijającą pamięć. Zrobimy wszystko, aby pamięć ta przetrwała w następnych pokoleniach, aby nie zaprzepaszczono idei niepodległościowej.

Świętując rocznicę odzyskania niepodległości, życzmy sobie nawzajem, by tradycja tego dnia budowała zgodę między nami, by przypominała, że największe cele osiągaliśmy tylko wówczas, gdy jednoczyła nas wspólna idea…”

Po Mszy Świętej wszyscy wspólnie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.

  Zdjęcia:W.Włosowicz                                                                                                                            

Zdjęcia:T.Pudo

Skip to content