Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce z dnia 24.11.2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia w miejscowościach Dobiesławice, Brończyce, Sędziszowice, Stojanowice, Bejsce.

Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce z dnia 24.11.2016
Skip to content