Ogłoszenie w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji

 celowej z budżetu Gminy Bejsce, trybu postępowania w sprawie

 udzielania dotacji i sposób jej rozliczania

Na podstawie § 5.1. Uchwały Nr XXVII/212/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Bejsce, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia

Wójt Gminy Bejsce

Informuję, że w uchwale budżetowej Gminy Bejsce w 2015 r. na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji przeznacza się kwotę 7.000,00 zł.

Wyznaczam termin na składanie wniosków przez spółki wodne na przyznanie dotacji do dnia 25 września 2015 r.

Józef Zuwała

Wójt Gminy Bejsce

Skip to content