W dniu 23 marca 2015 roku na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej została ogłoszona 43. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną, innymi ministerstwami, urzędami kontrolnymi, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz instytucjami i partnerami społecznymi.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wyróżnianie tych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także opracowań naukowych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Konkurs promuje także projekty edukacyjne i popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku pracy.

KATEGORIE KONKURSU

Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane opracowania w trzech kategoriach:

  • kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne

  • kategoria B – prace naukowo-badawcze

  • kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Kategoria A                 – do Rad Terenowych NOT             – do 31 maja 2015 r.

Kategoria A, B, C       – do Sekretariatu Konkursu               – do 31 lipca 2015 r.

Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Sekretariacie Komisji Konkursowej – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
tel. (22) 623 36 83
e-mail: ciop@ciop.pl

Wręczenie nagród laureatom Konkursu planowane jest na wrzeień 2015 r.

    Regulamin konkursu         Formularze do poprania     Plakat konkursu

/źródło:http://www.ciop.pl/

Skip to content