Wójt Gminy Bejsce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wsparcia, zadania publicznego w roku 2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem:

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”.

Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Bejsce z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Formularz oferty Formularz sprawozdania Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Bejsce z dnia 9 marca 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację, w formie wsparcia, zadania publicznego w roku 2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem:„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”.
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Bejsce z dnia 15 marca 2018 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wsparcia, zadania publicznego w roku 2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Skip to content