W dniu 2 lutego 2021 roku Edward Krupa Wójt Gminy Bejsce podpisał  umowę na termomodernizację Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Haruzy w Dobiesławicach.

Wykonawcą prac będzie firma pn. ELKAMEN Sp. z o o. z Rytwian. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, kwota inwestycji wyniesie niespełna 640 tys. zł. Przedmiot zamówienia obejmuje:  wymianę okien i drzwi,  docieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych styrodurem gr. 14 cm, docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 14 cm, docieplenie poddaszy i stropodachów, modernizację instalacji  C.O. wymianę oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

 

Skip to content