Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że od dnia 09.09.2019 roku do dnia 15.10.2019 roku można składać w wnioski o udzielenie pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2019.

Jednocześnie informujemy, że kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ wynosi:

– 1.402 zł – dla osoby samotnie gospodarującej

– 1.056 zł – dla osoby w rodzinie

Skip to content