Projekt pod nazwą: „Poprawa efektywności oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Bejsce” dofinansowany jest z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Wartość projektu to 2 285 340,00 zł z czego dofinansowanie wynosi 1 800 000,00 zł.

Zamówienie obejmuje:                                                                                                               

 – Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy  Bejsce;                                                                       

– Montaż opraw i słupów zasilanych z odnawialnych źródeł energii – 5 szt. (OZE);

Do zakresu robót związanych z modernizacją systemu oświetlenia należy:

  • Demontaż 506 szt. starych opraw oświetleniowych (wraz z wysięgnikami, przewodami wysięgnikowymi, zabezpieczeniami) i montaż w ich miejsce nowych opraw energooszczędnych LED wraz z nowymi wysięgnikami, nowymi przewodami wysięgnikowymi i nowymi zabezpieczeniami

  • Wyodrębnienie obwodów oświetlenia drogowego sieci napowietrznej w stosunku do przewodów linii rozdzielczych

  • Demontaż istniejącego w szafie stacji transformatorowej układu sterowania oświetleniem i montaż nowego układu sterownia wraz z przeniesieniem układu pomiarowego

  • Dostawa i uruchomienie Bezprzewodowego Systemu Sterowania Oświetleniem

  • Przeprowadzenie badań, prób i pomiarów.

Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu i poprawę jakości powietrza w regionie, jak również poprzez:                                                                                           

  • wykorzystanie zasobów w sposób racjonalny i oszczędny,

  • zaspokojenie potrzeb przyszłych pokoleń i dbanie o stan otaczającego środowiska,

  • wpływ bezpośredni na rozwój infrastruktury i wpływ pośredni na rozwój społeczno-gospodarczy gminy.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na koniec lipca 2022 roku.

Wykonawcą inwestycji jest Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o.  z Radomia. Poniżej zdjęcia z podpisana umowy z wykonawcą.

Skip to content