Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że do dnia 29.11.2019 roku należy składać wnioski o objęcie dzieci bezpłatnym dożywianiem w szkole w ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu”,  w okresie od stycznia 2020 roku do grudnia 2020 roku .

Wnioski można składać w siedzibie GOPS  Bejsce,  pokój 11 i 12.

 

Skip to content