Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach informuje, że do dnia 19.07.2019r. do godz. 10.00 należy składać wnioski o objęcie dzieci bezpłatnym dożywianiem w szkole w ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu”, w okresie od 03.09.2019r. do 20.12.2019r.

Wnioski można składać w siedzibie GOPS  Bejsce,  pokój 11 i 12.

Skip to content