Zarządzenie Nr 16/2024 Wójta Gminy Bejsce z dnia 26.02.2024 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w roku 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”.
Skip to content