„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wsparcie na realizację operacji uzyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”
w ramach LSR (Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność)

Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Bejsce zrealizowana została z pozyskanego grantu w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Bejsce
Zakres rzeczowy projektu:
1. bieżnia do skoku w dal pow. 30mx 1,32, skocznia o długości 7,4m,
2. boisko trawiaste powierzchnia 60m x32m, wyposażenie – 2 bramki do piłki nożnej o wymiarach 5m x 2 m
3. trybuny zewnętrzne na 102 osoby,
4. piłkochwyty w wysokości 6 m z dwóch stron boiska za bramkami,
5. wykończenie zaplecza lekkoatletycznego ( rzutnia kulą, boisko do piłki siatkowej)
6. nawierzchnia z kostki brukowej pod trybuną- 63,55m

Koszt przedsięwzięcia 140.000zł. Środki na realizację projektu w całości zostały pozyskane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Skip to content