Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że w terminie od 06.11.2017 roku do 30.11.2017 roku (pok. nr 11 i 12,  w godzinach od 7:00 – 15:00) można składać  wnioski o objęcie dzieci bezpłatnym dożywianiem w szkołach  w ramach programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na rok 2018.

Skip to content