TRANSMISJA SESJI ON-LINE

Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. 2024 r. poz. 609 ze zm.), § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce  oraz w związku z  Postanowieniem Nr 248/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2024r. zwołuję na dzień 7 maja 2024r. o godz. 11.00  w sali konferencyjnej świetlicy wiejskiej w Bejscach  Sesję Rady Gminy Bejsce.

Porządek I sesji Rady Gminy Bejsce:

 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Bejsce.

 2. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Bejscach nowo  wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.

 1. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Bejscach nowo wybranemu Wójtowi Gminy Bejsce zaświadczenia o wyborze.

 1. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Bejsce.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Bejsce.

 5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Bejsce prowadzenia obrad.

 6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bejsce.

 7. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Bejsce.

 8. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Bejsce.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

 

Skip to content