Rada Gminy

Zgodnie z art. 20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz. 40 ze zm.) oraz w związku z § 37 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na    dzień 17 marca 2023r. na godz. 10ºº w sali konferencyjnej świetlicy w Bejscach Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany porządek obrad: […]

Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce  zwołuję na dzień 3 lutego 2023r.  na godz. 9.30  w sali konferencyjnej świetlicy w  Bejscach  Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany porządek […]

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2022 poz. 559 ze zm.) oraz w związku z § 37 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na dzień 29 grudnia 2022r. na godz. 14:00 w sali konferencyjnej świetlicy w Bejscach   Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji Rady […]

Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na dzień  5 grudnia  2022r.  na godz. 10.00 w sali konferencyjnej  budynku świetlicy  w Bejscach  Sesję Rady Gminy Bejsce. […]

Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na dzień 18 listopada 2022r.  na godz. 9.30 w sali konferencyjnej  budynku świetlicy  w Bejscach  Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy […]

Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce  zwołuję na dzień  26 września  2022r.  na godz. 9.00 w sali konferencyjnej  budynku świetlicy  w Bejscach  Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy […]

Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na dzień  2 września  2022r.  na godz. 8.30 w sali konferencyjnej  budynku świetlicy  w Bejscach  Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy […]

Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na dzień 28 lipca 2022r.  na godz. 8.30 w sali konferencyjnej  budynku świetlicy  w Bejscach  Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy […]

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2022 poz. 559 ze zm.) oraz w związku z § 37 Statutu Gminy Bejsce zwołuję  na  dzień 21 czerwca 2022r.  na godz. 11°° w sali konferencyjnej budynku Świetlicy w Bejscach  Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany porządek obrad: Otwarcie […]

Zgodnie z art. 20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2022 poz. 559 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na  dzień 20.04.2022r. na godz. 9.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany […]

Skip to content