Rada Gminy

Zgodnie z art. 20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na dzień 2 grudnia 2021r. na godz. 9:30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Bejsce. […]

Zgodnie z art. 20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372 ze zm.) oraz w związku z § 37 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na dzień 22 listopada 2021r. na godz. 10ºº w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany porządek […]

Zgodnie z art. 20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na dzień 29 września 2021r. na godz. 9:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy […]

Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce  zwołuję na dzień 3 września 2021r. na godz. 9.30  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach  Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy […]

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713) oraz w związku z § 37 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na  dzień 18 czerwca 2021r. na godz. 10.30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie Sesji Rady […]

Zgodnie z art. 20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na   dzień 19 marca 2021r. na godz. 10ºº w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach Nadzwyczajną Sesję Rady […]

Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce  zwołuję na dzień 15 stycznia 2021r. na godz. 10°° w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach  Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy […]

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz w związku z § 37 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na   dzień 29 grudnia 2020r. na godz. 10ºº w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach  Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany porządek obrad: / […]

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz w związku z § 37 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na dzień 20 listopada 2020r. na godz. 9.30  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury  w Bejscach Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany porządek obrad: Otwarcie […]

Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce  zwołuję na dzień 25 września 2020r. na godz. 8.30  w budynku Urzędu Gminy Bejsce Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany […]

Skip to content