Rada Gminy

           Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   ( Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) zwołuję na dzień 30.11. 2015r. na godz.9⁰⁰ w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji Rady Gminy. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu […]

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) zwołuję na dzień  22 października 2015r. na godz. 9⁰⁰  w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji Rady Gminy. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzednich […]

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) zwołuję na dzień  10.08.2015r. na godz. 10⁰⁰ w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji Rady Gminy. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej […]

Skip to content