Gmina Bejsce w ramach projektu pn. “Zakup strojów ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich w Bejscach, Uściszowicach, Kaczkowicach i Królewicach” realizowanego w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów zakupiła 40 szt. strojów ludowych “kieleckich” dla Pań z Kół Gospodyń Wiejskich działających w miejscowościach Bejsce, Uściszowice, Kaczkowice i Królewice. Całkowity koszt realizacji  23 320,80 zł. Dostawcą strojów jest firma P.P.H.U. Webfolk z Chełmna.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content