INFORMACJA!!!!!

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BEJSCACH INFORMUJE, ŻE OD DNIA:

1 WRZEŚNIA 2016R.

MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ( ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY).

Wnioski należy składać w pokoju nr 11.

art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.)

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Skip to content