Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje,  że paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa   2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2017, będą wydawane w dniu 10.11.2017 roku w godzinach   12:00 – 15:00 w świetlicy w Zbeltowicach.

Skip to content