INFORMACJA!!!!!

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BEJSCACH INFORMUJE, ŻE WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY) BĘDĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 1 SIERPNIA 2018R., A W PRZYPADKU WNIOSKÓW SKŁADANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – OD DNIA 1 LIPCA 2018R.

Wnioski należy składać w pokoju nr 3 (obok Poczty) – tel. 790 370 450

Zgodnie z art. 26 ust. 3 – 4a ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1952 ze zm.)

        ust. 3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

        ust. 4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

        ust. 4a. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.”;

Skip to content