Trwają prace wykończeniowe przy budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bejscach. Planowany termin zakończenia prac do koniec sierpnia 2015r. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo – Handlowe Józefa Firmugi “MATEO” z Tarnowa. Inwestycja realizowana jest przy wsparciu z Ministerstwa Sportu i Turystyki – w ramach .„Programu rozwoju bazy sportowej”. Całkowita wartość projektu – 3 062 386,00 zł, dofinansowanie z
Ministerstwa Sportu i Turystyki – 2 143 670,00 zł, budżet gminy – 918 716,00 zł.

Zakres robót budowlanych obejmuje budowę sali sportowej o wymiarach w rzucie 30 m x 15 m. Sala  składa się z głównego boiska sportowego, które umożliwi grę w piłkę siatkową, piłkę ręczną, koszykówkę, tenisa ziemnego. Na zapleczu znajdzie się zespół przebieralni, natryski oraz toalety. Dla osób niepełnosprawnych WC z natryskiem. Ponadto pomieszczenie przechowalni sprzętu sportowego i gimnastycznego oraz gabinet kultury fizycznej. Budynek będzie wyposażony jest w niezależne od Szkoły wejście, tak aby zapewnić publiczny i nieograniczony do niego dostęp mieszkańcom Gminy. Z kolei galeria widokowa zapewni oglądanie z wyższego poziomu zawodów sportowych. Budynek połączony jest ze szkołą łącznikiem, który umożliwi przejście z budynku szkoły do Sali bez wychodzenia na zewnątrz.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content