W czwartek, 28 lutego w Urzędzie Marszałkowskim podpisana została umowa pomiędzy samorządem Województwa Świętokrzyskiego reprezentowanym przez Andrzeja Bętkowskiego – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz członka Zarządu Województwa  Mariusza Goska a Gminą Bejsce reprezentowaną przez Edwarda Krupę Wójta Gminy Bejsce, przy kontrasygnacie Katarzyny Klasińskiej Skarbnika Gminy.

W ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 294 631,00 zł na przebudowę świetlicy wiejskiej w Grodowicach wraz z zakupem wyposażenia pomieszczeń. Zakres prac obejmuje między innymi wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych, ponadto świetlica zostanie wyposażona w szafki, stoły i krzesła. Dzięki przebudowie świetlicy przeprowadzone zostaną m.in. zajęcia artystyczne, historyczo-przyrodnicze połączone z rehabilitacją ruchową.

Skip to content