W dniu 19 lutego 2016 roku Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju miała zarówno zaszczyt jak i ogromną przyjemność prowadzić uroczystość mającą na celu mianowanie na stopień kpt., porucznika nie podlegającego obowiązkowi służby wojskowej Pana Stanisława MAZURKA. Wydarzenie to odbyło się w Publicznym Gimnazjum w Czyżowicach w gminie Bejsce. Mimo, że mianowany mieszka w Krakowie ze szkołą związany jest sentymentalnie przez fakt, iż Sztandar Ogólnopolskiego Związku BCh, którego kpt. Mazurek jest członkiem otoczony jest opieką tegoż gimnazjum.

Dyrektor Gimnazjum powitał zaproszonych gości:

 • poczet sztandarowy – OZŻBCh Koła w Bejscach,

 • bohatera uroczystości Prezesa Zarządu OZŻBCh Koła w Bejscach, pana porucznika Stanisława   Mazurka wraz z licznie przybyłą rodziną,

Członków Zarządu OZŻBCh Okręgu w Kielcach:

 • Prezesa Zarządu – pułkownika Jana Sałka oraz Wiceprezesa Zarządu – porucznika Mieczysława Kasińskiego

 • Pełnomocnika Zarządu Województwa Świętokrzyskiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych –   pana Karola Fijałkowskiego

 Członków OZŻBCh Koła w Bejscach:

 •    członka Zarządu Koła – porucznika Czesława Marca

 •    członka wspierającego – starszego sierżanta Adama Falasę

 •    podopieczną, wiceprezesa, skarbnika Koła – panią Stanisławę Buczek

 •    podopieczną – panią Zuzannę Jach

Przedstawicieli lokalnych władz samorządowych:

 • Sekretarza Powiatu Kazimierskiego – Marka Krupę

 • Inspektora Wydz. Komunikacji i Drogownictwa  – Stanisława Góraka

 • Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg – Edwarda Krupę

 • Wójta Gminy Bejsce – Józefa Zuwałę

– Proboszcza parafii w Bejscach – ks. Marka Zawłockiego

– Przedstawiciela Wojska Polskiego w osobie płk. Jarosława Molisaka, Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Busku Zdroju.

– Emilię i Ryszarda Czajków,

– Rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, a także młodzież gimnazjum oraz wszystkich przybyłych na uroczystość.

Po powitaniu gości przez gospodarza w osobie Dyrektora Szkoły Pana Piotra OBREMPALSKIEGO, zgodnie z ceremoniałem wojskowym po odczytaniu Decyzji Ministra Obrony Narodowej, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Busku-Zdroju ppłk Jarosław MOLISAK w asyście Wójta Gminy Bejsce Pana Józefa ZUWAŁY dokonał wręczenia wyróżnionemu aktu mianowania na kolejny stopień wojskowy.

Już jako kpt. Pan Mazurek oddał honory sztandarowi BCh, całując jego połę. Kolejnym punktem były gratulacje i wręczenie kwiatów mianowanemu przez licznie przybyłych gości i rodzinę. Następnie z ust kpt. mogliśmy wysłuchać serdecznych i wzruszających podziękowań, ozdobionych nutką nostalgii i wspomnień z czasów wojny.

Na zakończenie młodzież gimnazjalna zaprezentowała montaż słowno-muzyczny o patriotycznym charakterze. Emocje opadły dopiero podczas smacznego poczęstunku przygotowanego przez rodzinę Pana MAZURKA oraz szkołę.

/źródło:WKU-Busko-Zdróku i Gimnazjum Czyżowice/

Skip to content