Złożeniem kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza i pod Krzyżem Katyńskim na cmentarzu parafialnym w Bejscach  rozpoczęły się obchody Święta Niepodległości w Gminie Bejsce. Orkiestra Dęta z Bejsc w  uroczystym przemarszu poprowadziła poczty sztandarowe szkół z terenu gminy Bejsce , Ochotniczych Straży Pożarnych, Polskiego Stronnictwa Ludowego na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny .Mszę Świętą koncelebrowaną odprawili ks. proboszcz Marek Zawłodzki  i. ks ppor Marcin Zdon.

O godz. 12.00 wspólnie odśpiewano Hymn Polski.

Dawniej patriotą nazywany był człowiek, który gotowy był oddać własne życie dla dobra swej ojczyzny. Patriota 200 lat temu to głównie uczestnik bitew na rzecz swego kraju, który z dumą obnosił się ze swoją polskością. Dzisiaj patriotyzm nie wymaga od nas ofiary życia, ale objawia się szacunkiem dla godła, hymnu, języka polskiego i historii” – mówił Wójt Gminy Bejsce w swoim wystąpieniu. Gospodarz serdecznie podziękował wszystkim zebranym na uroczystości za pamięć  i udział w obchodach tego niezwykle ważnego dla naszej Ojczyzny święta.

Następnie zaprosił  zgromadzonych na Akademię Patriotyczną przygotowaną przez uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach.

Po uroczystościach w kościele zebrani udali się na plac przy Muszli Koncertowej gdzie odbyło się

przekazanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bejscach motopompy pożarniczej Tohatsu M16/8 model VE 1500.

Podczas uroczystości odbyło się także poświęcenie nowonabytego dla OSP Czyżowice, OSP Sędziszowice i OSP Królewice, toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych biorących udział w zawodach sportowo-pożarniczych wg regulaminu CTIF.

Obchody rozpoczęły się  złożeniem przez dowódcę uroczystości dh Mariusza Grudnia meldunku o rozpoczęciu uroczystego apelu. Raport przyjął Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Bejscach, Wójt Gminy Bejsce Pan Edward Krupa. W kolejnej części obchodów nastąpiło podniesienie na maszt flagi narodowej. Uroczystego przekazania motopompy pożarniczej Tohatsu, na ręce prezesa OSP Bejsce druha Jacka Machety, dokonali:

  • Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bejscach, Wójt Gminy Bejsce druh Edward Krupa,

  • z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej st. kpt. Marcin Żarek,

  • Dyrektor Działu Administracyjno-Inwestycyjnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Pan Jacek Mazur,

  • Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Kazimierzy Wielkiej Pan Adrian Ścipiór.

Poświęcenia motopompy oraz toru przeszkód dokonali: ksiądz proboszcz Marek Zawłocki oraz ksiądz podporucznik Marcin Zdon.

Po przemówieniach okolicznościowych zaproszonych gości nastąpiło złożenie raportu o zakończeniu uroczystości. Raport ten złożył Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bejscach, Wójtowi Gminy Bejsce druhowi Edwardowi Krupie druh Mariusz Grudzień.

Zakup motopompy  sfinansowany został ze środków pochodzących z budżetu:  Gminy Bejsce, Komendy Głównej PSP w Warszawie, dotacji z Fundusz Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie i środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 

Skip to content