Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach informuje, iż dnia 7 marca 2017 (wtorek) o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce odbędą się warsztaty w ramach Działań Towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2016. 

Warsztaty poprowadzą trenerzy z Kieleckiego Banku Żywności dla podopiecznych korzystających z żywności w Podprogramie 2016.

Działania towarzyszące odbędą się w formie warsztatów:

  1. „Ekonomiczne – Ekonomia Gospodarstwa Domowego” oraz

  2. „Dietetyczne i zdrowego odżywiania”,

Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie się z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności. Warsztaty edukacji ekonomicznej to nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych.

Skip to content