Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach informuje, że paczki żywnościowe dla osób, które dotychczas nie korzystały z pomocy żywnościowej a zakwalifikowały się do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, podprogram 2016 będą wydawane w dniu 22.05.2017r. w godzinach  16:00 – 19:00 w świetlicy w Zbeltowicach.

Skip to content