W dniu 3 kwietnia 2015 roku Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Katarzyny Klasińskiej podpisał umowę z wykonawcą na wykonanie zadania pn. “Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Bejsce poprzez przebudowę boiska do piłki nożnej w m. Dobiesławice, budowę placu zabaw w m. Sędziszowice oraz dokończenie rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w m. Czyżowice”. Wykonawcą jest Firma Remontowo – Budowlana Ryszarda Czajki z Królewic gm.Bejsce. Zadanie to będzie realizowane przy wsparciu środków z programu PROW 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Na zakres rzeczowy składa się m.in.:
– przebudowa boiska do piłki nożnej w miejscowości  Dobiesławice polegająca na wykonaniu trawników dywanowych i trybuny stałej na 200 miejsc, montaż kontenera szatniowego składającego się z 1 szatni dla zawodników, pokoju dla sędziego (trenera) oraz jednego pomieszczenia sanitarnego. Kontener będzie kompletnie wykończony wraz z meblami, ławkami i wieszakami naściennymi. Wykonanie ogrodzenia panelowego typu  BEKAFOR CLASSIC  o wys. 2,50 m. Utwardzenie  500 m2 placu kostką brukową o grub. 8 cm.

– wykonanie placu zabaw w Sędziszowicach wraz z wyposażeniem, budową altany i ogrodzenia z siatki.

– dokończenie  rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w m. Czyżowice w szczególności wykonanie tynków wewnętrznych, posadzek z płytek gresowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie schodów zabiegowych żelbetonowych, ocieplenie ścian i wykonanie elewacji.

Planowany termin zakończenia prac to 10 czerwca 2015r.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content