Zakończono inwestycję pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodowicach wraz z zakupem wyposażenia pomieszczeń”. Całkowity koszt inwestycji to 488.400,00 zł.  Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” mająca na celu aktywizację mieszkańców miejscowości Grodowice poprzez przebudowę i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej  w Grodowicach współfinansowana jest w kwocie 294.631,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  W nowo powstałym budynku świetlicy wiejskiej znajduje się sala spotkań, pomieszczenie kuchenne i zaplecze sanitarne.

Skip to content