W miesiącach wrzesień – październik 2019 trwały prace w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Prace polegały na przebudowie drogi gminnej nr 307005 T  w miejscowości Zbeltowice o długości 937,5m za kwotę 731 379,89zł. oraz przebudowie drogi gminnej nr 307015 T w miejscowości Królewice o długości 155m za kwotę 59 523,37zł. Drogi zostały zniszczone podczas deszczu nawalnego w  maju br.

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych.

Skip to content