Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Bejsce z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację, w formie wsparcia, zadania publicznego w roku 2016 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: “Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”

Zarządzenie Nr 11/2016
Skip to content