Przetargi

WÓJT GMINY  BEJSCE Ogłasza III przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Dobiesławice. 1.Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Dobiesławice oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 333/5 o powierzchni 0,14 ha. 2.Powierzchnia nieruchomości: 0,14 ha (Opis użytku: RIIIa -0,14 ha ). 3.Właściciel: Gmina  Bejsce – Księga Wieczysta nr KI1I/00022860/0 . 4.Opis […]

Skip to content