Informujemy, że od dnia 3.11.2020r. Urząd Gminy Bejsce zostaje wyłączony z bezpośredniej obsługi interesantów.

Wyjątek stanowią:

 • wydawanie aktów stanu cywilnego;

 • złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego;

 • złożenie wniosku dot. zameldowania i wymeldowania;

 • świadczeń rodzinnych, wychowawczych i opiekuńczych;

 • świadczeń z pomocy społecznej

Wnioski i dokumenty należy kierować do Urzędu:

1)      za pomocą skrzynki umieszczonej przy wejściu na parterze budynku Urzędu Gminy w Bejscach,

2)     telefonicznie – numer telefonu: 41 35 11 010,

3)      faks do Urzędu numer: 41 35 11 010 wew. 22,

4)     za pomocą poczty elektronicznej: gmina@bejsce.eu ,

5)      za pomocą skrzynki na ePUAP /0ugq526lq7/skrytka,

6)      drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Bejsce, Bejsce 252, 28-512 Bejsce.

Podstawowy sposób kontaktu z pracownikami to poczta elektroniczna lub rozmowa telefoniczna.

Mając na uwadze nasze wspólne bezpieczeństwo oraz konieczność stosowania szczególnych środków ostrożności w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy o stosowanie się do powyższych wskazówek.

Poniżej publikujemy wzory formularzy i druków  do pobrania:

Ewidencja ludności i USC.

 1. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
 2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 3. Zgłoszenie pobytu pobytu stałego
 4. Zgłoszenie pobytu czasowego
 5. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
 6. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
 7. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP
 8. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającej dłużej niż 6 miesięcy
 9. Klauzula informacyjna

Podatki

 1. Podanie o wydanie zaświadczenia  o powierzchni gospodarstwa rolnego
 2. Informacja o opłacie skarbowej za wydanie zaświadczenia

Budownictwo

 1. WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY/ LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 2. Podanie o wydanie zaświadczenia o położeniu  działki

 3. Podanie o wydanie zaświadczenia o własności działki
 4. Podanie o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa

 5. Podanie o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa

 6. Podanie o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa

 7. Podanie o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa

 8.  

  Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Skip to content