Aktualności

W niedzielę 17 maja 2015 r. na boisku sportowym przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Bejscach odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze w których udział wzięło sześć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, jedna Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewczęca i dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Chłopięce z terenu Gminy  Bejsce. Poszczególne drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej z […]

Świętokrzyska Izba Rolnicza uprzejmie informuje, iż w roku bieżącym upływa czteroletnia kadencja obecnych organów statutowych izb rolniczych. W związku z tym, na podstawie art.25 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1079) – Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła przeprowadzenie w całym kraju, w dniu 31 maja 2015 roku, wyborów […]

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy zaprasza wszystkie Panie na „Dzień Otwarty” w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, który odbędzie się w sobotę 23 maja 2015 r. w godzinach od 10.00 do 13.00. W tym dniu Panie między 50 a 69 rokiem życia, które nie miały wykonywanej mammografii […]

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Fundację Przedsiębiorczości „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ZAPROSZENIE Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC, ul. Warszawska 49 […]

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach, Oddział w Kazimierzy Wielkiej informuje, że na stronie http://www.piorin.gov.pl w zakładce Sygnalizacja > Świętokrzyskie w ramach systemu, opracowane są komunikaty sygnalizacyjne dotyczące terminów i sposobów zwalczania powszechnie występujących na terenie województwa chorób, szkodników i chwastów we wszystkich ważnych gospodarczo uprawach. Internetowy system sygnalizacji terminów zwalczania ważnych agrofagów […]

INFORMACJA Wójt Gminy Bejsce informuje, że 12 maja 2015 r. w godzinach od 6:00 – 19:00 na terenie Gminy Bejsce odbędzie się ogólnokrajowe ćwiczenie pk. RENEGADE – KAPER 15/I z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia na terenie Gminy Bejsce nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny przez okres trzech minut) dotyczący […]

  Przedstawiamy wyniki wyborów Prezydenckich z dnia 10 maja 2015r. w Gminie Bejsce. Wizualizacja wyborów na stronie PKW Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bejscach – protokół Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Dobiesławicach – protokół Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach – protokół Frekwencja: 35,96

Gmina Bejsce w ramach projektu pn. “Zakup strojów ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich w Bejscach, Uściszowicach, Kaczkowicach i Królewicach” realizowanego w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów zakupiła 40 szt. strojów ludowych “kieleckich” dla Pań z Kół Gospodyń Wiejskich działających w miejscowościach Bejsce, […]