Inwestycje

Opis inwestycji Celem projektu jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Pogórska Wola-Tworzeń o długości 160 km i średnicy do 1000 mm, który zlokalizowany będzie w województwach: małopolskim, świętokrzyskim oraz śląskim. Trasa gazociągu przebiegać będzie przez gminę Bejsce oraz przez tereny gmin: Skrzyszów, Tarnów, Lisia Góra, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Olesno, Gręboszów, Opatowiec, Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Pałecznica, Radziemice, Słomniki, Iwanowice, Gołcza, Trzyciąż, […]

Zakończono realizację  zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Bejsce poprzez przebudowę boiska do piłki nożnej w m. Dobiesławice, budowę placu zabaw w m. Sędziszowice oraz dokończenie rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w m. Czyżowice”. Wykonawcą była Firma Remontowo – Budowlana Ryszarda Czajki z Królewic gm.Bejsce. Zadanie to było realizowane przy wsparciu środków z programu PROW 2007-2013 w […]

Gmina Bejsce w ramach projektu pn. “Zakup strojów ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich w Bejscach, Uściszowicach, Kaczkowicach i Królewicach” realizowanego w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów zakupiła 40 szt. strojów ludowych “kieleckich” dla Pań z Kół Gospodyń Wiejskich działających w miejscowościach Bejsce, […]

Trwają prace wykończeniowe przy budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bejscach. Planowany termin zakończenia prac do koniec sierpnia 2015r. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo – Handlowe Józefa Firmugi “MATEO” z Tarnowa. Inwestycja realizowana jest przy wsparciu z Ministerstwa Sportu i Turystyki – w ramach .„Programu rozwoju bazy sportowej”. Całkowita wartość projektu – 3 062 […]

W dniu 3 kwietnia 2015 roku Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Katarzyny Klasińskiej podpisał umowę z wykonawcą na wykonanie zadania pn. “Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Bejsce poprzez przebudowę boiska do piłki nożnej w m. Dobiesławice, budowę placu zabaw w m. Sędziszowice oraz dokończenie rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w m. Czyżowice”. […]

  • 1
  • 2
Skip to content