All posts by: admin

About admin

Komenda Powiatowa PSP w Kazimierzy Wielkiej z uwagi na znaczny wzrost ilości pożarów w rolnictwie przypomina, że zgodnie z § 43 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz.719) wypalanie słomy i pozostałości na polach jest zabronione. Informujemy również, […]

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw”, młode organizacje pozarządowe oraz aktywne osoby działające na terenie powiatu kazimierskiego, mają możliwość pozyskania mini-grantów w kwocie do 5000 zł na realizację oddolnych inicjatyw ze sfery pożytku publicznego. W związku z chęcią dotarcia do jak największej liczby potencjalnych zainteresowanych, Stowarzyszenie Integracja […]

Wójt Gminy Bejsce informuje, że od dnia 1 marca 2015 r. zmieniły się dotychczasowe zasady wydawania dowodów osobistych. Nowy dokument nie będzie zawierał już informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też skanowanego podpisu jego posiadacza, znajdzie się natomiast informacja o obywatelstwie. Format dowodu osobistego pozostaje bez zmian. Dowód można wyrobić w najbliższym […]

W dniu 22.03.2015r. w niedziele Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic zorganizowało V Gminny Turniej Szachowy o mistrzostwo gminy Bejsce. Turniej ten odbył się w sali Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach o godzinie 1000. Rozgrywkę poprowadzili dwaj znawcy i sympatycy szachów Piotr Obrempalski i Artur Świderski . Podczas turnieju korzystano z programu komputerowego, który […]

W niedzielne popołudnie  8 marca 2015 roku w świetlicy wiejskiej w Bejscach odbył się  Gminny Dzień  Kobiet.  W uroczystości udział wzięło około 180 pań ze wszystkich miejscowości naszej gminy oraz zaproszeni goście. Głównym organizatorem tego święta był Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała oraz Przewodniczący Rady Gminy Bejsce Pan Jarosław Parada. Czynny udział w organizacji Dnia […]