All posts by: admin

About admin

Sejm uchwalił przepisy dotyczące sprzedaży żywności przez rolników. Mają one wejść w życie 1 stycznia 2016 roku. Obecnie rolnicy mogą wytwarzać i sprzedawać bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej i płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych jedynie produkty nieprzetworzone. Bez zakładania firmy rolnik nie może sprzedawać nawet zapakowanej w folię marchewki. Zgodnie z nowymi przepisami rolnicy […]

“Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie” – to przełomowy w historii regionu projekt telekomunikacyjny. Przedsięwzięcia polega na budowie tak zwanej szkieletowej sieci światłowodowej o długości 1422 kilometrów wraz z ośmioma węzłami szkieletowymi oraz 135 węzłami dystrybucyjnymi. Te ostatnie wyglądem przypominają większe szafy telekomunikacyjne, z których będzie można rozprowadzać sygnał bezpośrednio do mieszkańców. Przybliżenie węzłów […]

Trwają prace wykończeniowe przy budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bejscach. Planowany termin zakończenia prac do koniec sierpnia 2015r. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo – Handlowe Józefa Firmugi “MATEO” z Tarnowa. Inwestycja realizowana jest przy wsparciu z Ministerstwa Sportu i Turystyki – w ramach .„Programu rozwoju bazy sportowej”. Całkowita wartość projektu – 3 062 […]

Komunikat ws. dopłat do materiału siewnego Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. 2015 r., poz. 485). W związku […]

W dniu 3 kwietnia 2015 roku Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Katarzyny Klasińskiej podpisał umowę z wykonawcą na wykonanie zadania pn. “Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Bejsce poprzez przebudowę boiska do piłki nożnej w m. Dobiesławice, budowę placu zabaw w m. Sędziszowice oraz dokończenie rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w m. Czyżowice”. […]

W ostatni dzień marca w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej miała miejsce miła uroczystość, w której uczestniczyli: Starosta Jan Nowak, Wicestarosta Michał Bucki, Sekretarz Powiatu Marek Krupa, komendanci służb mundurowych – Kazimierz Zabłotny oraz Jacek Piwowarski i bohater spotkania – Wojtek Sych ze swoją wychowawczynią. Wojtek jest uczniem III klasy technikum w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego […]

Zamiast do 15 maja w tym roku do 15 czerwca będzie można ubiegać się o dopłaty bezpośrednie. Nasz kraj postanowił skorzystać z możliwości zaproponowanej przez Komisję Europejską, którą przedstawił Unijny komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan w piątek 20 marca 2015. Wydłużony termin będzie obowiązywał po przyjęciu odpowiednich przepisów. Komisarz UE ds. rolnictwa Phil Hogan wyjaśnił […]

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 13 – silny wiatr  Zmiana ostrzeżenia nr 13 od godz. 17:00 dnia 31.03.2015 do godz. 11:00 dnia 01.04.2015 obszar: województwo świętokrzyskie Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunku zachodniego. od godz. 09:00 dnia 31.03.2015 do godz. 19:00 dnia 31.03.2015 obszar: województwo świętokrzyskie […]

Ogłoszenie Wójta Gminy Bejsce w sprawie zagospodarowania budynku po byłej szkole Gmina Bejsce jest właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej w Piotrkowicach przeznaczonej do zagospodarowania. Nieruchomość położona jest  w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej tej miejscowości ,bezpośrednio przy drodze  powiatowej Kazimierza Wielka- Bejsce -Rogów. Oddalona  o około 3 km  od drogi krajowej nr 79  Kraków […]

Skip to content