Informacje dla rolników

Świętokrzyska Izba Rolnicza uprzejmie informuje, iż w roku bieżącym upływa czteroletnia kadencja obecnych organów statutowych izb rolniczych. W związku z tym, na podstawie art.25 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1079) – Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła przeprowadzenie w całym kraju, w dniu 31 maja 2015 roku, wyborów […]

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Fundację Przedsiębiorczości „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ZAPROSZENIE Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC, ul. Warszawska 49 […]

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach, Oddział w Kazimierzy Wielkiej informuje, że na stronie http://www.piorin.gov.pl w zakładce Sygnalizacja > Świętokrzyskie w ramach systemu, opracowane są komunikaty sygnalizacyjne dotyczące terminów i sposobów zwalczania powszechnie występujących na terenie województwa chorób, szkodników i chwastów we wszystkich ważnych gospodarczo uprawach. Internetowy system sygnalizacji terminów zwalczania ważnych agrofagów […]

W związku z rozpoczynającym się sezonem wegetacyjnym oraz początkiem kwitnienia roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających informujemy, iż nieprawidłowo wykonywane zabiegi chemicznej ochrony roślin, szczególnie przy użyciu insektycydów, niosą niezwykle duże zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy. Przypominamy, że jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich […]

Podczas pierwszego  naboru wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w lutym 2015 roku  – zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenię oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – Wójt Gminy Bejsce wydał 365 decyzji, przyznając tym samym zwrot części […]

Sejm uchwalił przepisy dotyczące sprzedaży żywności przez rolników. Mają one wejść w życie 1 stycznia 2016 roku. Obecnie rolnicy mogą wytwarzać i sprzedawać bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej i płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych jedynie produkty nieprzetworzone. Bez zakładania firmy rolnik nie może sprzedawać nawet zapakowanej w folię marchewki. Zgodnie z nowymi przepisami rolnicy […]

Komunikat ws. dopłat do materiału siewnego Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. 2015 r., poz. 485). W związku […]

Zamiast do 15 maja w tym roku do 15 czerwca będzie można ubiegać się o dopłaty bezpośrednie. Nasz kraj postanowił skorzystać z możliwości zaproponowanej przez Komisję Europejską, którą przedstawił Unijny komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan w piątek 20 marca 2015. Wydłużony termin będzie obowiązywał po przyjęciu odpowiednich przepisów. Komisarz UE ds. rolnictwa Phil Hogan wyjaśnił […]

Skip to content